•   
  •   
  •   
Счетоводни консултации
Счетоводни консултации
  Счетоводни консултации

За да бъдете винаги в крак с новостите в измененията на нормативната счетоводна и данъчна уредба, не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви консултираме по счетоводни въпроси, свързани с:
 
• цялостна организация на счетоводната политика;
• организация на документооборота, свързан с коректното и законно водене на счетоводство;
• вътрешнофирмена организация на счетоводната дейност и свързаните с нея дейности;
• сделки в страната и чужбина;
• годишно счетоводно приключване;
• ликвидация на дружества;
• данъчни казуси.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”